درباره من

 

مهوش واحدی متولد 1364

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر تهران

سابقه همکاری  با  شرکتهای معماری خشت اول ، امکو ، مایلا ، عمیق پی

سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه پیام نور و جهاد دانشگاهی  دانشگاه تهران و خواجه نصیر